ไทยกลายเป็นถังขยะโลก

 • Post author:
 • Post category:Blog

หลายคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือสนใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนักอาจจะสงสัยว่าเหตุใดจึงกล่าวว่า ไทยกลายเป็นถังขยะโลก เราอาจได้ยินบ่อยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก ด้วยการรีไซเคิลขยะนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด แต่ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ในไทยนั้นมีจำนวนไม่มากพอต่อการใช้งาน จึงเป็นเหตุผลที่มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการค้าขายขยะรีไซเคิลนำเข้าขยะจากต่างประเทศมาคัดแยกและรีไซเคิลแปรรูป ทำให้กลายเป็นปัญหาขยะล้นประเทศและยังเป็นการกดราคาทำให้ขยะรีไซเคิล ในประเทศขายได้ในราคาที่ต่ำลงซึ่งปัญหานี้ได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติในเวลาต่อมา ไทยกลายเป็นถังขยะโลก ได้อย่างไร จากที่กล่าวไปตอนต้นว่าไทยมีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพื่อนำมาทำการคัดแยกและรีไซเคิลใช้เองและส่งขายต่อ แต่ในขณะที่ไทยนำเข้าขยะนั้นประเทศอื่นอย่างจีนและญี่ปุ่นกลับตั้งกฎห้ามนำเข้าขยะจากต่างประเทศกันเลยทีเดียวเนื่องจากเกิดปัญหาขยะล้นประเทศ และการที่จีนและญี่ปุ่นตั้งกฎนี้ขึ้นนั้นส่งผลโดยตรงกับประเทศไทยโดยมีการนำเข้าขยะโดยเฉพาะประเภทพลาสติกเพิ่มมากขึ้นถึงแปดเท่าคือมากถึงเกือบ 600,000 ตัน และนอกจากการนำเข้าแบบถูกกฎหมายแล้วยังไม่รวมการลักลอบนำเข้าขยะแบบผิดกฎหมายอีก ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีปัญหาขยะล้นประเทศต่อจากประเทศจีน วิธีแก้ปัญหาทำอย่างไรดี ปัจจุบันได้มีการกำหนดห้ามนำเข้าขยะประเภทพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบ 100% แล้ว แต่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงและขอยืดระยะเวลาในการยกเลิกการนำเข้าเป็นระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับขยะ แจ้งว่ามีความเดือดร้อนเนื่องจากขยะในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่ตรงตามความต้องการใช้แต่หลังจากยืดระยะเวลากันพอสมควร สุดท้ายประเทศไทยก็ยกเลิกการนำเข้าขยะทั้งสองประเทศได้อย่างเด็ดขาดและส่งผลให้ราคาขยะในประเทศมีราคาสูงขึ้นทันที คนเก็บขยะรายย่อยได้ลืมตาอ้าปาก เมื่อมีการยกเลิกการนำเข้าขยะทั้งสองประเภทได้อย่างเด็ดขาด ราคาขยะในประเทศพุ่งสูงขึ้นทันที ขยะพลาสติกจากเดิมราคากิโลละ 2-3 บาท พุ่งขึ้นเป็น 9-10 บาท และกระดาษที่เคยโดนกดราคาเหลือกิโลละ 50 สตางค์ ปัจจุบันค่อยๆปรับขึ้นจนกลายเป็นกิโลละ 5 บาท ทำให้ผู้ที่มีอาชีพเก็บขยะขายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมและมีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพจากก่อนหน้านี้แม้ืจะรวบรวมขยะมาได้เป็นจำนวนมากแต่เงินที่ขายได้กลับสวนทางได้เงินมาเพียงน้อยนิดเท่านั้น เราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยเฉพาะขยะประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นั่นเอง

Continue Readingไทยกลายเป็นถังขยะโลก

เทคโนโลยีการย่อยสลาย วิธีการกำจัดขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน

 • Post author:
 • Post category:Blog

เทคโนโลยีการย่อยสลาย ซึ่งบอกเลยว่าเป็นกระบวนการที่ล้ำสมัยเป็นอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการย่อยสลายขยะมูลฝอยต่างๆโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชนต่างๆในประเทศไทยที่มีปัญหาต่อขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการกระบวนการย่อยสลายหลายรูปแบบเหมือนกันในการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น ลดขยะมูลฝอยโดยใช้อินทรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย เทคโนโลยีการย่อยสลาย โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน การย่อยสลายขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็คือการที่เรานำไปหมักเป็นปุ๋ยต่างๆ รวมถึงการคัดแยกขยะให้เป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกเศษพลาสติกหรือเศษโลหะนั้นควรแยกออกจากกันในการย่อยสลาย แม้กระทั่งการฆ่าเชื้อต่างๆพี่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่การที่เราไปทำเป็นปุ๋ยมากนั้นจะส่งผลให้ผลผลิตต้นไม้ที่เราปลูกไว้โดยใช้ปุ๋ยอาจได้รับผลกระทบได้ สิ่งที่ได้รับจากการย่อยสลาย อย่างแรกเลยที่สำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดขยะนั้นจะทำให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถระงับกลิ่นของขยะได้อีกด้วย และยังได้ประโยชน์ในการหมุนเวียนขยะมาใช้ในรูปแบบของปุ๋ยได้อีกด้วยเพื่อให้สภาพดินนั้นมีอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราไม่บำบัดขยะงั้นจะทำให้มีผลเสียต่อดินอย่างแน่นอน แล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้ลดพื้นที่ในการกำจัดขยะมากขึ้นถ้าเทียบกับการทำกระบวนการวิธีเดิมๆเช่นการขุดหลุมฝังขยะ พลังงาน การที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบำบัดขยะจะทำให้สามารถใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ได้จริง บอกได้เลยว่ามีประโยชน์อย่างว่ากับการที่นำขยะมูลฝอยผลิตจากต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกขยะเปียก ที่สามารถนำมาเป็นศักยภาพในการตอบแทนพลังงานเงินเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น มีผลอย่างมากกับการผลิตก๊าซชีวภาพต่างๆ นี่ก็คือการที่ใช้เทคโนโลยีกำจัดมูลฝอยโดยที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นการบำบัดมาเป็นพลังงานถือว่าดีมากเลย 

Continue Readingเทคโนโลยีการย่อยสลาย วิธีการกำจัดขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน

แยกขยะให้ถูกวิธี จะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

 • Post author:
 • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยนั้นมักจะมีบางคนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการทิ้งขยะมากเท่าไหร่ จึงทำให้เกิดขยะนั้นล้นประเทศ และไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ต่อหลังจากเป็นขยะแล้วเราควร แยกขยะให้ถูกวิธี จะได้นำขยะนั้นไปทำประโยชน์และสามารถรีไซเคิลใหม่กลับมาใช้งานได้ และยังช่วยให้มีผลดีต่อโลกเราอีกด้วย แยกขยะให้ถูกวิธี  ต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยนั้นที่เราสังเกตได้คือถังขยะ จะแบ่งสีอย่างชัดเจนว่าขยันแบบนี้ควรทิ้งในสีไหน เพื่อง่ายต่อการนำไปทำรีไซเคิลใหม่ และเป็นการจัดระเบียบขยะให้เหมาะสม ยังมีขยะที่มีอันตรายอย่างมากที่ควรระวัง ยกตัวอย่างเช่น ถังขยะสีแดงคือถังขยะสำหรับอันตราย ที่มีสารเจือปนพวกเคมีหรือการติดเชื้อของวัตถุได้ อาจจะเป็นวัตถุไวไฟ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การที่มีการแยกขยะจะทำให้ขยะพวกนี้ ไม่ไปผสมกับพวกน้ำที่เกิดการแพร่เชื้อได้หรือจะทำให้ดินเสียได้ ถังขยะทั่วไป สำหรับการทิ้งขยะทั่วไปนั้นจะมีในลักษณะถังสีน้ำเงิน ไม่ว่าจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้หรือได้สลายได้ก็สามารถนำมาทิ้งขยะทั่วไปได้ แต่ต้องไม่เป็นพิษหรือจะเป็นขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้นำมารีไซเคิลเท่าไหร่ จะเป็นพวกที่พวกถุงพลาสติกหรืออาจจะเป็นพวกของกล่องนม ที่ไม่นิยมมารีไซเคิลใหม่ ถังขยะสีเหลือง เป็นถังขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ คือการเอากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น…

Continue Readingแยกขยะให้ถูกวิธี จะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

การ ลดปริมาณขยะ ในชีวิตประจำวัน

 • Post author:
 • Post category:Blog

ในยุคนี้การ ลดปริมาณขยะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายที่ช่วยกันเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการกำจัดปัญหาได้ทางนึงก็เป็นส่วนช่วยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ปัญหานั้นลดลง แต่ก็ยังมีในสิ่งที่ต้องค่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆเพราะปัญหาต่างๆนั้นก็ใช้เวลาการแก้ไขมานานแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้คิดถึงผลในระยะยาวก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ วันนี้เราก็สามารถทำด้วยตัวเองได้เช่นกัน การ ลดปริมาณขยะ ที่เริ่มจากตัวเรา การที่เรานั้นช่วย ลดปริมาณขยะ ลงก็ถือว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกัน ในยุคนี้ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกว่าแต่ก่อนเพราะแบบนั้น การที่ลดการใช้ของสิ้นเปลืองที่ทำให้เป็นขยะที่เสียเปล่านั้นก็น้อยลงไปถ้าช่วยกันอีกสักหน่อยไม่นานปัญหาขยะนั้นก็จะหมดลงไปเอง การใช้ถุงผ้า การที่เรานั้นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนั้นถือว่าเป็นการลดขยะไปได้เยอะเลยทีเดียว เพราะคนนั้นได้ถุงมาแล้วก็จะทิ้งไปไม่ค่อยจะเก็บไว้หรือบางทีก็อาจจะขาดจนนำไปใช้อีกไม่ได้ แต่การใช้ถุงผ้านั้นก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปเลย เพราะเราก็คงจะใช้กันจะกว่าจะขาดกันเลยนั่นก็คงลดถุงที่เราได้ไปเยอะมากแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยลดขยะได้อย่างชัดเจน การส่งผลในระยะยาว การที่เรานั้นช่วยกันลดการใช้ลง ทำให้ขยะที่ทิ้งนั้นน้อยลงแล้สยิ่งส่งผลถึงระยะยาวไดอีก บ้านเมืองเรานั้นก็จะสะอาดขึ้นมาก ปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นนั้นก็จะหายไปขยะล้นความสกปรกที่เกิดจากขยะจะค่อยๆหายไปถ้าหากเราทุกคนนั้นช่วยกัน แต่ถ้าหากการมีปัญหาแต่ไม่แก้มันก็จะเป็นปัญหาแบบเดิมหรืออาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ซึ่งการแก้ไขอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ เพราะแบบนั้นเรามาช่วยกันลดขยะตั้งแต่ตอนนี้เถอะ

Continue Readingการ ลดปริมาณขยะ ในชีวิตประจำวัน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

 • Post author:
 • Post category:Blog

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพวกซากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว เป็นปัญหา อย่างมากในโลกเราเพราะว่า ส่วน ประกอบต่างๆ ที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยบางประเทศเฉพาะกลุ่มยุโรปตะวันตก จึงได้ออกกฎหมายมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ บริษัทผู้ผลิตจะต้องทำโรงงานสำหรับการกำจัดซากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญเพื่อกำจัดขยะพิษ บางประเทศที่ไม่ได้ทำก็เสียงบประมาณการกำจัดขยะพิษหลายล้านบาทเป็นตัวเลขที่เยอะเลยทีเดียว ถ้ายังหาวิธีการนำมารีไซเคิลย่อยสลายแบบง่ายๆไม่ได้ หรือเครื่องที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลใหม่ไม่ได้ จะทำให้ซากอิเล็กทรอนิกส์ลดโลกได้ ซากอิเล็กทรอนิกส์ มีมากมาย   เช่น เครื่องใช้เพื่อความบันเทิง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรทัศน์ เครื่องเสียง เป็นต้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเจอปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเครื่องใช้เดี๋ยวนี้เสียหรือหมดอายุการใช้งานจะเป็นขยะที่กำจัดยากจะได้มีสารพิษประกอบหลายชนิด …

Continue Readingขยะอิเล็กทรอนิกส์

การแยกขยะจะมีประโยชน์อะไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

เชื่อหรือไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆเอาขยะนั้น บางครั้งมันก็กองทับถมกันโดยไม่ได้แยกประเภท และมันก็กลายเป็นขยะที่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่เป็นกล่องขนาดใหญ่ และอาจจะสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือได้สัมผัสกับขยะเหล่านั้น ลดปริมาณขยะ คุณอาจจะงงว่ามันจะลดปริมาณขยะได้อย่างไร เพราะว่าการทิ้งขยะแต่ละประเภทนั้นมันก็มีการทิ้งอยู่ทุกวันทิ้งเหมือนกันทิ้งอยู่ตลอดเวลา แต่ต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่การลดปริมาณขยะนั้น สามารถลดได้ก็เพราะว่าเมื่อคุณแยกขยะขยะที่เป็นขยะรีไซเคิล ก็สามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นั่นเองซึ่งไม่เหมือนการที่คุณทิ้งรวมไปทุกอย่างด้วยกันมันทำให้ขยะนั้นแยกได้ยาก ใช้งบน้อยลง สาเหตุที่การใช้งบประมาณนั้นเยอะมากขึ้นก็เพราะว่าขยะนั้น มันถูกปนมาดังนั้นก็ต้องใช้จำนวนคนเพื่อเข้ามาจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นมันก็จะต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้นเมื่อมีขยะมาก ดังนั้นถ้าคุณมีการแยกขยะก็เป็นการลดงบประมาณไปในตัว เพราะว่าแยกมาอยู่แล้วเราสามารถแยกได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่เหมือนกันกองรวมมา ดังนั้นมันจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทางด้านอื่นได้เป็นอย่างดีด้วย ลดการสิ้นเปลือง รูปแบบของขยะรีไซเคิลนั้นมันอยู่ในรูปแบบที่ว่า สำหรับบางอย่างก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือนำมาใช้ในประโยชน์รูปแบบต่างๆซึ่งต้องบอกหรือว่ามันเป็นขยะ ที่สามารถขายได้อีกด้วยและที่สำคัญ มันยังเป็นตัวช่วยที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณเล็กๆน้อยๆ

Continue Readingการแยกขยะจะมีประโยชน์อะไร

วิธีที่จะเป็นตัวช่วยในการลดขยะล้นโลก

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทุกวันนี้นั้นต้องบอกเลยว่าประชากรมนุษย์ของเราได้ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ และก่อให้เกิดมลพิษต่างๆมากมายเลยทีเดียว ดังนั้นทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันลดขยะเขาทุกวันนี้ประชากรมากขึ้นขยะก็มากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาขยะล้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อมทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  แยกขยะให้เป็นนิสัย เชื่อได้เลยว่าหลายคนนั้นคงจะเคยเห็นถังขยะหลากหลายสี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างดังนั้นต้องบอกเลยว่า มันเป็นตัวช่วยเที่ยวไว้ใช้ในการแยกขยะ และมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องนี้ด้วยทุกวันนี้เชื่อได้เลยว่าไม่มีใคร หรือคนที่แยกขยะมาทิ้งก็มีน้อยด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรที่จะทำให้เป็นนิสัยมันเป็นตัวช่วยในการลดขยะได้อีกทางหนึ่ง ซื้ออะไรที่เติมได้ ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้สิ่งของคุณก็สามารถที่จะเป็นคนที่ช่วยลดขยะได้แล้วถ้าถามว่าทำอย่างไร จึงจะเป็นตัวช่วยอย่างทุกวันนี้ของอุปโภคบางอย่างมันมีแบบเติม ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มสบู่เหลวทุกอย่าง มันมีแบบการลดใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่และที่สำคัญ มันยังเป็นตัวช่วยในการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตอีกด้วย นำกลับมาใช้ใหม่ สิ่งของบางอย่างหรือสิ่งของบางชนิดมันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างเช่นพวกขวดน้ำอัดลมหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งถ้ามันได้ส่งคืนไปยังผู้ผลิตมันก็สามารถที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้ มันเป็นอีกทางเลือกที่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆถ้าทุกคนช่วยกัน

Continue Readingวิธีที่จะเป็นตัวช่วยในการลดขยะล้นโลก

ขยะอะไรบ้างที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าขยะมันเป็นสิ่งที่เยอะจนล้นโลก และที่สำคัญทุกวันนี้เราน่าจะได้ยินกันมาบ้างว่าปัญหาขยะล้นโลกนั้น มันไม่ได้มีแต่ประเทศเราเท่านั้นคนในประเทศนั้นในแต่ละวัน ขยะที่ถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติกหรือขยะประเภทต่างๆในแต่ละวันมันเยอะมากหลายพันหลายล้านตัน ดังนั้นทุกคนก็ควรที่จะมารู้ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นขยะสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ อยากให้ทุกคนแยกไว้เพื่อได้เป็นตัวช่วยในการช่วยโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลอดไฟ ถึงแม้ว่ามันจะจัดให้อยู่ในขยะอันตรายก็ตาม แต่ต้องบอกก่อนว่าหลอดไฟนั้นมันเป็นวัตถุมีพิษ เพราะว่ามันมีสารเคมีในการทำให้มันสามารถติดไฟได้ แต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นขยะซะทีเดียวดังนั้นสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเราก็ใส่ไอเดียลงไปสักนิดหน่อยในหลอดไฟ มันก็สามารถยืดอายุการใช้งานและก็สวยงามอีกด้วย ขวดน้ำพลาสติก มันเป็นขยะที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆในแต่ละวัน ทุกคนก็มักจะดื่มน้ำกันซื้อน้ำกันเป็นประจำแล้วมันก็เป็นขยะ ที่ได้รับความนิยมในการถูกนำมารีไซเคิลมากที่สุด เพราะว่าปริมาณขยะที่เป็นขวดน้ำพลาสติกนั้นจัดได้ว่าทุกวันนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน แต่ทุกวันนี้ก็มีการนำกลับไปรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยเพราะว่านอกจาก มันจะสามารถนำมารีไซเคิลได้ก็ยังไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ กระดาษ เชื่อได้ว่ากระดาษกับการรีไซเคิลนั้นมันถูกใช้มานานแล้ว ซึ่งโดยส่วนมากแล้วกระดาษที่ถูกใช้นั้นก็มักจะถูกใช้แค่ด้านเดียวแล้วอีกด้าน มักจะไม่ได้มีการใช้งานแต่สำหรับบางที่ก็มีการใช้ทั้ง 2 ด้าน เพื่อเป็นการลดขยะและก็เป็นการรีไซเคิลที่ดีด้วยซึ่งการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้านั้น…

Continue Readingขยะอะไรบ้างที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

ปัญหาที่เกิดขยะที่มากจนเกินไป

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าขยะทั่วไปนั้นมันถูกเรียกว่าขยะมูลฝอยมีเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากการอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่รวมถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ มักจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมันมักจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น มาจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้น จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการลดขยะ และจะได้หมดปัญหาเกี่ยวกับการที่ขยะมันมากจนเกินไป ในปัจจุบัน จำนวนขยะในประเทศไทยนั้นต้องบอกเลยว่าในแต่ละปี มีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเพราะว่ามีคนใช้ขยะเยอะมากใช้แล้วก็ทิ้งจนกลายเป็นขยะ ดังนั้นต้องบอกหรือว่าปริมาณในแต่ละปีรวมกันนี่หลายล้านตันเลยทีเดียว คือถ้าจะให้คิดเทียบแล้วก็คือประมาณตึกใบหยกประมาณ 140 ตึก ซึ่งคุณลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันนั้นขยะมันมากกว่า 700 ตันต่อวันและก็ยังมีขยะที่ไม่สามารถทำลายและสะสมค้างเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ผลกระทบ ผลกระทบที่ได้รับนั้นมันหลากหลายมากๆเลยทีเดียว เพราะว่าขยะในบางครั้งมันก็ไม่ได้ถูกจำกัดหรือไปอยู่ในที่ ที่มันควรจะอยู่หรือไปรีไซเคิลทุกวันนี้มันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆหรือแม้แต่สุขภาพปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีทั้งทางตรงทางอ้อมได้รับปัญหากันทั่วหน้าสิ่งหนึ่งก็คือ การที่ทุกคนนั้นไม่แยกขยะไม่จัดการให้ถูกต้องดังนั้นในบางครั้งจึงอาจจะเกิดปัญหา การแก้ไขปัญหา สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการแยกขยะและการทำให้พฤติกรรมของทุกๆคนนั้น เปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และการแยกขยะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถรถปัญหาได้ และที่สำคัญก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของทุกๆคน ก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยในบางครั้งการที่จะใช้ถุงพลาสติก ก็พกถุงผ้าไปแทนใส่ได้เหมือนกันแถมนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยมันก็จะไม่เกิดขยะ

Continue Readingปัญหาที่เกิดขยะที่มากจนเกินไป