You are currently viewing เทคโนโลยีการย่อยสลาย วิธีการกำจัดขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน

เทคโนโลยีการย่อยสลาย วิธีการกำจัดขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน

  • Post author:
  • Post category:Blog

เทคโนโลยีการย่อยสลาย ซึ่งบอกเลยว่าเป็นกระบวนการที่ล้ำสมัยเป็นอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการย่อยสลายขยะมูลฝอยต่างๆโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชนต่างๆในประเทศไทยที่มีปัญหาต่อขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการกระบวนการย่อยสลายหลายรูปแบบเหมือนกันในการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น ลดขยะมูลฝอยโดยใช้อินทรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย

เทคโนโลยีการย่อยสลาย โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน

การย่อยสลายขยะโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็คือการที่เรานำไปหมักเป็นปุ๋ยต่างๆ รวมถึงการคัดแยกขยะให้เป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกเศษพลาสติกหรือเศษโลหะนั้นควรแยกออกจากกันในการย่อยสลาย แม้กระทั่งการฆ่าเชื้อต่างๆพี่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่การที่เราไปทำเป็นปุ๋ยมากนั้นจะส่งผลให้ผลผลิตต้นไม้ที่เราปลูกไว้โดยใช้ปุ๋ยอาจได้รับผลกระทบได้

สิ่งที่ได้รับจากการย่อยสลาย

อย่างแรกเลยที่สำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดขยะนั้นจะทำให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถระงับกลิ่นของขยะได้อีกด้วย และยังได้ประโยชน์ในการหมุนเวียนขยะมาใช้ในรูปแบบของปุ๋ยได้อีกด้วยเพื่อให้สภาพดินนั้นมีอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราไม่บำบัดขยะงั้นจะทำให้มีผลเสียต่อดินอย่างแน่นอน แล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้ลดพื้นที่ในการกำจัดขยะมากขึ้นถ้าเทียบกับการทำกระบวนการวิธีเดิมๆเช่นการขุดหลุมฝังขยะ

พลังงาน

การที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบำบัดขยะจะทำให้สามารถใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ได้จริง บอกได้เลยว่ามีประโยชน์อย่างว่ากับการที่นำขยะมูลฝอยผลิตจากต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกขยะเปียก ที่สามารถนำมาเป็นศักยภาพในการตอบแทนพลังงานเงินเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น มีผลอย่างมากกับการผลิตก๊าซชีวภาพต่างๆ นี่ก็คือการที่ใช้เทคโนโลยีกำจัดมูลฝอยโดยที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นการบำบัดมาเป็นพลังงานถือว่าดีมากเลย 

Fun88 เดิมพันกีฬาคาสิโนครบวงจร