You are currently viewing การ ลดปริมาณขยะ ในชีวิตประจำวัน

การ ลดปริมาณขยะ ในชีวิตประจำวัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในยุคนี้การ ลดปริมาณขยะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายที่ช่วยกันเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการกำจัดปัญหาได้ทางนึงก็เป็นส่วนช่วยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ปัญหานั้นลดลง แต่ก็ยังมีในสิ่งที่ต้องค่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆเพราะปัญหาต่างๆนั้นก็ใช้เวลาการแก้ไขมานานแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้คิดถึงผลในระยะยาวก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ วันนี้เราก็สามารถทำด้วยตัวเองได้เช่นกัน

การ ลดปริมาณขยะ ที่เริ่มจากตัวเรา

การที่เรานั้นช่วย ลดปริมาณขยะ ลงก็ถือว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกัน ในยุคนี้ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกว่าแต่ก่อนเพราะแบบนั้น การที่ลดการใช้ของสิ้นเปลืองที่ทำให้เป็นขยะที่เสียเปล่านั้นก็น้อยลงไปถ้าช่วยกันอีกสักหน่อยไม่นานปัญหาขยะนั้นก็จะหมดลงไปเอง

การใช้ถุงผ้า

การที่เรานั้นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนั้นถือว่าเป็นการลดขยะไปได้เยอะเลยทีเดียว เพราะคนนั้นได้ถุงมาแล้วก็จะทิ้งไปไม่ค่อยจะเก็บไว้หรือบางทีก็อาจจะขาดจนนำไปใช้อีกไม่ได้ แต่การใช้ถุงผ้านั้นก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปเลย เพราะเราก็คงจะใช้กันจะกว่าจะขาดกันเลยนั่นก็คงลดถุงที่เราได้ไปเยอะมากแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยลดขยะได้อย่างชัดเจน

การส่งผลในระยะยาว

การที่เรานั้นช่วยกันลดการใช้ลง ทำให้ขยะที่ทิ้งนั้นน้อยลงแล้สยิ่งส่งผลถึงระยะยาวไดอีก บ้านเมืองเรานั้นก็จะสะอาดขึ้นมาก ปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นนั้นก็จะหายไปขยะล้นความสกปรกที่เกิดจากขยะจะค่อยๆหายไปถ้าหากเราทุกคนนั้นช่วยกัน แต่ถ้าหากการมีปัญหาแต่ไม่แก้มันก็จะเป็นปัญหาแบบเดิมหรืออาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ซึ่งการแก้ไขอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ เพราะแบบนั้นเรามาช่วยกันลดขยะตั้งแต่ตอนนี้เถอะ