You are currently viewing การทิ้งขยะ ในแบบที่ถูกต้อง

การทิ้งขยะ ในแบบที่ถูกต้อง

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันนั้นมีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทิ้งและกลายเป็นขยะอยู่มากมาย โดยปกตินั้นเมื่อเราจะทิ้งขยะหลายคนก็จะทิ้งขยะโดยที่ใส่รวมกันในถุงเดียวไม่ได้มีการแยกขยะแต่อย่างใด อาจจะมีการแยกบ้างสำหรับขวดน้ำหรือเศษอาหารเป็นต้น แต่ส่วนมากแล้วหลายคนก็ไม่ได้มีการแยกขยะอย่างละเอียด ซึ่งการไม่แยกขยะนี้มีผลอย่างไรบ้างวันนี้เราจะบอกให้ฟังกัน เราจะบอกว่า การทิ้งขยะ โดยที่ไม่แยกขยะนั้นส่งผลมากกว่าที่เราคิดนอกจากจะเป็นการเพิ่มงานให้กับพนักงานเก็บขยะแล้ว ขยะบางอย่างที่เป็นคนละประเภทกันและมีการปะปนไปด้วยกันนั้นอาจหลงไปอยู่ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ ทำให้อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามธรรมชาติตามมาได้

การทิ้งขยะ ควรแยกอย่างไรบ้าง

ในการแยกขยะนั้นเราจะแบ่งแบบใหญ่ๆออกเป็นแปดประเภท หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแยกแบบหลายประเภทมากเกินไป อาจจะทำยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำหรือไม่ค่อยคุ้นเคย เราจะบอกว่าให้คุณค่อยๆลองเริ่มทำไปทีละนิดเมื่อคุณทำบ่อยทุกวันเข้าก็จะติดเป็นนิสัยและจำได้เอง ซึ่งการแยกขยะทั้งแปดประเภทนี้แต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หากคุณใส่ใจก่อนที่คุณจะทิ้งสักนิดและทำมันจนเป็นความเคยชินก็จะมีประโยชน์มาก สำหรับการนำขยะนั้นไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลหรือแยกขยะที่เป็นอันตรายหรือมีสารพิษไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง การแยกขยะของเรานั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดมากเลยทีเดียว ส่วนการแยกขยะแต่ละประเภทนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันในหัวข้อต่อไป

ประเภทของขยะแต่ละชนิด

ขยะประเภทแรกนั่นก็คือขยะประเภทเศษอาหารนั่นเอง ซึ่งเป็นประเภทที่เน่าเสียได้ง่ายดังนั้นจึงไม่ควรนำไปรวมปะปนกับอย่างอื่น และขยะเหล่านี้ส่วนมากสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ อาหารบางอย่างอย่างเศษขนมปังที่หมดอายุนอกจากคุณจะทิ้งแล้วคุณสามารถนำไปให้เป็นอาหารปลาได้  ประเภทที่สองนั่นคือประเภทขวดพลาสติก ซึ่งขวดพลาสติกนั้นนำไปรีไซเคิลทำอย่างอื่นได้มากมาย  ประเภทที่สามคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ขยะอิเล็คทรอนิกส์เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม  ประเภทที่สี่คือขยะอันตราย ขยะประเภทนี้ควรจะทำการมัดใส่ถุงและผนึกให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งในถังขยะสาธารณะ  ประเภทที่ห้ากระดาษ กระดาษนั้นหากมีเวลาคุณสามารถรวบรวมนำไปชั่งขายได้เช่นเดียวกับขวดพลาสติก  ประเภทที่หกขวดแก้ว ขวดแก้วนั้นสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้เช่นกัน  ประเภทที่เจ็ดคือประเภทเศษเหล็ก  และสุดท้ายประเภทที่แปดนั่นคือขยะประเภทหลอดไฟที่สามารถแตกได้ง่ายและมีสารเคมีอันตรายด้านในจึงควรระวังเป็นพิเศษ

 Ufabet1688 มีความพิเศษอยู่ในเว็บไซต์อย่างแน่นอน